Se fac inscreri pentru categoria TR (tractor rutier).