Vă oferim ajutor pentru întocmirea dosarului pentru examen.

Acte necesare:

  • Copie C.I. (flotant pentru persoanele cu domiciliul în alt județ).
  • Copie permis (dacă este cazul).
  • Cazier judiciar (valabil 6 luni).
  • Fișă medicală tip AB (adeverintă medic familie) (valabilă un an).
  • Test psihologic (valabil 6 luni).
  • Chitanță pentru eliberare permis – 89 lei.